Kontakty

Společnost URBAPLAN s.r.o. sídlí v centru města Hradce Králové. Něktěří naši pracovníci trvale působí v hl. m. Praze, kde firma uvažuje o zřízení svého trvalého zastoupení.

Komenského 266/3

tel.: +420 222 243 578

500 03 Hradec Králové

tel.: +420 607 193 117

ID DS: 42e9em2

e-mail: info@urbaplan.cz

URBAPLAN s.r.o. je zapsán od 20. 11. 1991 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 9078.

IČO: 42195454

DIČ: CZ42195454

Jednatel společnosti

  • Ing. arch. Milan Falta
    • Jednatel společnosti, autorizovaný architekt ČKA 04 144 (A.1)

    tel:+420 607 193 117
    email:info@urbaplan.cz

Ekonomická sekce a správa firmy

Architekti, urbanisté a stavební inženýři