/media/files/page_images/main/mistnost_02_.jpg

Interiérovou tvorbou se ateliér zabývá v rámci komplexních řešení staveb, především obchodních a výrobních komplexů. Při zpracovávání projektů i následné realizaci je kladen důraz na celkový dojem prostorů, stejně tak jako na preciznost detailu. Při návrzích reprezentačních sálů ateliér kooperuje s významnou akademickou sochařkou paní Taberiovou.
Samozřejmostí je uplatnění designu v rámci urbanistických řešení významných městských lokalit, jako jsou náměstí a pěší zóny v historických jádrech sídel, pro něž se navrhují skladby dlažeb, barevné řešení fasád a vybírá městský mobiliář.

Interiéry obchodních a výrobních komplexů

  • Pivovar Náchod - reprezentativní prostory

 

V souvislosti s postupnou dostavbou pivovaru Primátor v Náchodě byly řešeny jeho reprezentativní prostory pro návštěvníky, které slouží pro ochutnávky výrobků pivovaru. Architektonické řešení někdejších půdních prostor vyniká střídmostí i jednoduchým zařízením a nechává tak vyniknout atypické stropní konstrukci i dominantní plastice města Náchoda od akademické sochařky Marty Taberyové. Prostory jsou doplněny zázemím a mají přímou vazbu na venkovní společenská prostranství.