/media/files/page_images/main/Hlavn_strana_-_sdlo_firmy.jpg

Ateliér URBAPLAN s.r.o. po dobu dvaceti let svojí projektovou činností významně ovlivňuje celkové koncepce mnoha měst a obcí v Čechách, kam přináší moderní a osobité architektonické prvky, a citlivě navazuje na dlouhodobé urbanistické záměry v organizaci sídel, řešení krajiny, dopravní a technické infrastruktury.

Vítejte na stránkách architektonického ateliéru URBAPLAN s.r.o.

URBAPLAN s.r.o. se sídlem v Hradci Králové je soukromý projekční ateliér, který plynule navázal na tradici urbanistického střediska Stavoprojekt Hradec Králové, jež bylo založeno v roce 1965 s koncepčním pracovištěm v Hradci Králové a Pardubicích. URBAPLAN s.r.o. působí od roku 1992, prošly jím postupně desítky odborníků a bylo zpracováno na 500 komplexních zakázek v oboru územního plánování a urbanismu, architektury, designu interiérů, ale i realizace staveb. V současné době ateliér pracuje s týmem vlastních architektů a dlouhodobě smluvně spolupracuje s profesními specialisty. Návrhová a projekční činnost firmy je zpracovávána v souladu s nejmodernějšími postupy za využití špičkového (software) vybavení, s důrazem kladeným na tvůrčí architektonickou činnost a preciznost lidské práce.